Permian | AIF-forvaltere: Risk & Compliance – stadig mer krevende
4639
post-template-default,single,single-post,postid-4639,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

AIF-forvaltere: Risk & Compliance – stadig mer krevende

I 2018 ble GDPR innført via ny personopplysningslov og det kom også en oppdatert hvitvaskingslov. Vi venter på innføring av PRIIPS-forordningen og nye krav til oppfølging av ESG og «sustainability risk» for alternative investeringsfond. Finansbransjen har de seneste årene vært gjenstand for stadig strengere regulering og det er langt mellom forslag som forenkler de administrative kravene til driften. 

Samtidig som kravene til oppfølging blir stadig mer omfattende behandler Stortinget et lovforslag som vil gi Finanstilsynet utstrakt mulighet til å ilegge selskaper og sentrale personer i selskapene sanksjoner for brudd på bestemmelser i verdipapirhandelloven. De foreslåtte reglene åpner for et maksimumsgebyr på inntil 43 millioner kroner og for at enkeltpersoner kan bli fratatt retten til på virke i ledende posisjoner. Permian forventer at forslaget vil bli vedtatt og anbefaler styrene i selskap som rammes, herunder forvaltere av alternative investeringsfond, å gjøre en vurdering av risk og compliance funksjonen i selskapet. 

Det er svært krevende, les dyrt, for små selskaper å ha en godt opplyst og uavhengig risk og compliance funksjon. Utfordringen er ofte at noen i selskapet utfører denne funksjonen som en tilleggsoppgave og ikke har tilstrekkelig kapasitet til å følge med på alle regelendringer. En delt stilling vil også innebære en risiko for interessekonflikter og resultere i en mindre uavhengig utførelse av risk og compliance arbeidet. Der man har ansatt en fagperson i full stilling er utfordringen å tilby et fagmiljø som løpende diskuterer problemstillinger og konsekvenser ved oppdatering og endringer i regelverket. 

 

Profesjonell og kostnadseffektiv utførelse av Risk & Compliance funksjonen 

Permian tilbyr et svært solid team med spesialkompetanse innenfor risk og compliance, og som har løpende erfaring gjennom oppdrag for flere fondsforvaltere. Siden vi har egen aif-konsesjon kan vi levere risk og compliance tjenester til andre selskap som også er underlagt kravene i aif-loven. Permian har utarbeidet metoder og verktøy for å følge opp arbeidet profesjonelt og effektivt og er til enhver tid oppdatert innenfor aktuelle lov- og regelendringer. 

Vår metodikk tar for seg alle risk og compliance oppgaver som følger av aif-loven med tilhørende forskrifter, og sikrer at alle nødvendige oppgaver blir utført. Vi utfører normalt årlig gjennomgang av alle retningslinjer og prosedyrer, og foreslår løpende oppdateringer ved endringer i lover og forskrifter eller der vi ser et potensial for forbedrede rutiner som vil påvirke driften i selskapet.  

Permian kan derfor utføre risk og compliance oppgavene svært profesjonelt og kostnadseffektivt slik at ditt selskap kan konsentrere seg fullt ut om kapitalinnhenting og øvrige investeringsaktiviteter.  

 

No Comments

Post a Comment