Permian | News
139
blog,paged,paged-7,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 • Sort Blog:
 • All
 • AIFM Depot
 • AIFMD
 • EU
 • Forretningsførsel
 • IT
 • Organisation
 • Permian
 • Permian in the news
 • Prosjektstøtte
 • Regnskap og skatt
 • Sustainable investments
 • Uncategorized

EU provides funds for venture industry in Sweden

Sweden is about to establish three large venture capital funds in the cooperation with the European Investment Fund. The process is coordinated by Tillväxtverket in Sweden, who expects investors to double the amount installed by EIF.   Recent impact assessment of the EuVECA directive displayed the need of...

EU myker opp reglene for SMB og Venture Capital fond

Med EuVECA-direktivet var EUs målsetning å stimulere SMB og Venture virksomheten i Europa. Konklusjonen etter tre år er at effekten ikke har vært som forventet og EU-kommisjonen foreslår nå å gjøre endringer i reguleringen for å gjøre det enda mer attraktivt å etablere fond med...

EU amends the Venture Capital fund regulations

On July 14, the EU Commission proposed amendments to the EuVECA directive designed to make the SME- and venture capital markets more attractive for fund managers. The 2013 directive was put in place as an “AIFMD light” to promote the SME- and venture capital market. Three years...

Elektronisk innkalling til Generalforsamling

Ved bruk av elektronisk kommunikasjon mellom aksjeeierne og selskapet, deriblant innkalling til generalforsamling, må dette være uttrykkelig godtatt av aksjeeierne I disse generalforsamlingstider er det mange selskaper som benytter seg av elektronisk kommunikasjon til innkalling. Da er det verd å legge merke til at det ved...

OBS! Ny aldersgrense fra 1. juli!

1. juli 2016 er frist for å endre bedriftsintern aldersgrense fra 72 år til 70 år. Fra og med 1. juli 2015 trådte arbeidsmiljølovens nye bestemmelser om aldersgrense i kraft. Den nye hovedregelen for når et arbeidsforhold kan bringes til opphør fra arbeidsgivers side er 72...

Now you can get norwegian statutory accounts for free

It is of great use to be able to download annual statutory accounts from the Norwegian company register (in Norway called «Foretaksregisteret» or «Brønnøysundregistrene») Investors, managers and funds are active and frequent users of publically available statutory accounts information in connection with their investment activities. Until 2016 in...

Sluttvederlag er skattepliktig etter 01.01.2016

I forbindelse med omorganiseringer og nedbemanninger ytes det ofte sluttvederlag hvor deler av ytelsen har vært skattefri (jf. sktl. 5-15 (1)a). Dette har vært en ordning som også Private Equity og Venture næringene har benyttet i forbindelse med endringer i organisasjon og ledelse i sine...

Nå kan du få elektroniske regnskaper gratis

Det er stor nytte av å kunne ta ut regnskapsinformasjon fra Foretaksregisteret.  Investorer, forvaltere og fond er aktive brukere av offentlig regnskapsinformasjon i forbindelse med sine investeringsanalyser.  Til nå har det kostet penger å hente ut den offentlig tilgjengelige regnskapsinformasjonen fra Foretaksregisteret. Godt nytt fra 1.1.2016...

CONFLICT OF INTEREST

In a conflict of interest situation, a person or a company faced with having to make a choice between various alternatives, find that there are reasons for choosing one over the other which may be personal or which would benefit the company and not for...