Permian | Permian
2
archive,paged,author,author-permian,author-2,paged-7,author-paged-7,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Author:owen

 • Sort Blog:
 • All
 • AIFM Depot
 • AIFMD
 • EU
 • Forretningsførsel
 • IT
 • Organisation
 • Permian
 • Permian in the news
 • Prosjektstøtte
 • Regnskap og skatt
 • Sustainable investments
 • Uncategorized

Elektronisk innkalling til Generalforsamling

Ved bruk av elektronisk kommunikasjon mellom aksjeeierne og selskapet, deriblant innkalling til generalforsamling, må dette være uttrykkelig godtatt av aksjeeierne I disse generalforsamlingstider er det mange selskaper som benytter seg av elektronisk kommunikasjon til innkalling. Da er det verd å legge merke til at det ved...

OBS! Ny aldersgrense fra 1. juli!

1. juli 2016 er frist for å endre bedriftsintern aldersgrense fra 72 år til 70 år. Fra og med 1. juli 2015 trådte arbeidsmiljølovens nye bestemmelser om aldersgrense i kraft. Den nye hovedregelen for når et arbeidsforhold kan bringes til opphør fra arbeidsgivers side er 72...

Now you can get norwegian statutory accounts for free

It is of great use to be able to download annual statutory accounts from the Norwegian company register (in Norway called «Foretaksregisteret» or «Brønnøysundregistrene») Investors, managers and funds are active and frequent users of publically available statutory accounts information in connection with their investment activities. Until 2016 in...

Sluttvederlag er skattepliktig etter 01.01.2016

I forbindelse med omorganiseringer og nedbemanninger ytes det ofte sluttvederlag hvor deler av ytelsen har vært skattefri (jf. sktl. 5-15 (1)a). Dette har vært en ordning som også Private Equity og Venture næringene har benyttet i forbindelse med endringer i organisasjon og ledelse i sine...

Nå kan du få elektroniske regnskaper gratis

Det er stor nytte av å kunne ta ut regnskapsinformasjon fra Foretaksregisteret.  Investorer, forvaltere og fond er aktive brukere av offentlig regnskapsinformasjon i forbindelse med sine investeringsanalyser.  Til nå har det kostet penger å hente ut den offentlig tilgjengelige regnskapsinformasjonen fra Foretaksregisteret. Godt nytt fra 1.1.2016...

CONFLICT OF INTEREST

In a conflict of interest situation, a person or a company faced with having to make a choice between various alternatives, find that there are reasons for choosing one over the other which may be personal or which would benefit the company and not for...

Beskatning av lån fra selskap til aksjonær

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Mange fondsforvaltere og porteføljeselskaper har ordninger med lån fra selskap til aksjonærer.  Det er ikke uvanlig at det blir gitt lån til ledende ansatte som en del av incentivpakken i PE-eide virksomheter og i managementselskaper. Nye regler for beskatning av lån fra selskap til aksjonær...

Do you need stronger financial managment?

      A challenging market and stricter regulation of funds- and investment companies demands high quality-, capacity- and expertise in the CFO function.   The fund industry took a beating after the global financial crisis in 2008 and 2009. In 2015 capital is again moving into the fund industry...

Fra daff til raff!

                Høsten 2015 er Permians ansatte i gang med 5. runde av «Livsstilkonkurransen». Den er unik, populær og nesten alle ansatte deltar. Vi tror den kan passe i mange bedrifter og håper du blir inspirert! Permians verdigrunnlag er at vi skal være presise, utfordrende og romslige. Med...

It’s hard to get an AIF-license, much easier to lose it!

Compliance, risk management and internal control should be a regular item on the agenda the AIF Managers Board- and management meetings   Getting a license as a manager, either under AIF, UCITS or also EuVECA legislation is a demanding process. The AIFMD turned into national law, the...