Permian | Beskatning av lån fra selskap til aksjonær
2051
post-template-default,single,single-post,postid-2051,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Beskatning av lån fra selskap til aksjonær

Beskatning av lån fra selskap til aksjonær

Mange fondsforvaltere og porteføljeselskaper har ordninger med lån fra selskap til aksjonærer.  Det er ikke uvanlig at det blir gitt lån til ledende ansatte som en del av incentivpakken i PE-eide virksomheter og i managementselskaper. Nye regler for beskatning av lån fra selskap til aksjonær kan derfor ha stor betydning for fondsnæringens aktører.

 

Det er behov for unntak fra en generell regel om å beskatte som utbytte lån fra selskap til aksjonær. 

Finansdepartementet har sendt et forslag om forskrift på høring med høringsfrist 8. januahenderr 2016.

 

Finansdepartementet foreslo i Statsbudsjettet i høst (Prop. 1 LS 2015-2016) at lån fra selskap til personlig aksjonær skal anses som utbytte hos mottakeren.  Skjæringsdatoen er satt til 7. oktober 2015. Lån som tas opp eller forlenges fra og med denne dato vil som hovedregel anses som utbytte hos mottakeren.

 

Det foreslås fra Finansdepartementet i høringsutkastet til ny forskrift at lån fra banker unntas fra utbyttebeskatning selv om lånemottaker har en eierpost i banken. Tilsvarende unntak foreslås for små lån, under kr 50.000, dersom de er forskudd på utlegg arbeidstakeren har i forbindelse med arbeidet.

Av særlig relevans for fondsnæringen er forslaget om unntak for andre lån fra arbeidsgiver til arbeidstaker når arbeidstakeren eier mindre enn fem prosent av aksjene eller selskapsandelene i arbeidsgiverselskapet eller i andre selskap som inngår i samme konsern som arbeidsgiverselskapet.  Også aksjer eid av aksjonærens nærstående teller med ved beregning av om eierandelen overstiger fem prosent.

Riktig komposisjon av incentiv- og finansieringsordninger er altså viktig fremover for å unngå utilsiktet

utbyttebeskatning av lånefinansiering fra selskap til aksjonærer der slik lånefinansiering inngår som et

element i ledelsesincentivprogrammer (management participation programs).

 

 

 

4.desember 2015, Ben Guren

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.