Permian | EuVECA (og EuSEF) forordningene ble innført i Norge fra 1.august 2021
5279
post-template-default,single,single-post,postid-5279,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

EuVECA (og EuSEF) forordningene ble innført i Norge fra 1.august 2021

De nye bestemmelsene i AIF-loven åpner for at norske forvaltere kan etablere alternative investeringsfond med enklere markedsføringsregler og som kan yte lån.  

Dette gir også helt nye muligheter for svenske fond og forvaltere til å markedsføre sine EuVECA-fond i Norge. De forvalterne som har forsøkt å nå venture investorer over grensen mellom Norge og Sverige har til nå eksempelvis måttet etablere doble fondsstrukturer.   

Forvaltere som kun er registrert, det vil si som ikke har konsesjon under AIF loven, kan forvalte EuVECA-fond som kan markedsføres i andre EØS-stater (som normalt forutsetter konsesjon). Slike fond kan også markedsføres til ikke-profesjonelle investorer, forutsatt en minstetegning tilsvarende EUR 100 000. 

Formålet med reglene for EuVECA-fond, er å øke kapitaltilgangen til små og mellomstore bedrifter. Reglene skal gi større markedstilgang til lavere kostnader for forvaltere.   

Forordningen er en form for underkategori til AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive), og i EU ble begge reguleringene innført i 2013. Selv om navnet indikerer at man spesielt har tenkt på forvaltere av venture capital fond, handler det i realiteten om regulering av forvaltere som sikter på å investere i «små og mellomstore bedrifter» (SMB). 

EuVECA-forvaltere kan etter en relativt enkel registrering markedsføre sine fond i EU. Kravene til registrering er at minst 70 % kapitalen i fondet (etter avsetning for kostnader) skal investeres i selskaper som på investeringstidspunktet oppfyller visse kriterier:   
 

 • De er ikke børsnotert 
 • De har ikke flere enn 250 ansatte (i EU 499, vi avventer tilpasning i Norge) og  
  • Omsetningen er ikke høyere enn EUR 50 millioner eller 
  • Total balanse er ikke høyere enn EUR 43 millioner 
 • De er ikke kollektive investeringsfond eller holding-selskap 
 • De er ikke en kredittinstitusjon, verdipapirforetak eller forsikringsselskap 

 

Det er noen ytterligere presiseringer, men i praksis vil mange norske forvaltere kunne registrere seg som EuVECA-forvaltere. 

Merk også at: 

 • Et EuVECA fond kan ikke gires på fondsnivå 
 • 30 % av kapitalen (etter avsetning for kostnader) kan investeres fritt.  
  • Av 30 % -andelen kan et EuVECA fond også yte lån. 
 • EuVECA fond må ikke etableres med eget AIF-depot 

 

Et EuVECA fond kan markedsføres mot investorer som: 

1) investerer et beløp ikke mindre enn EUR 100 000 (unntak for forvalter) og  

2) avlegger en skriftlig erklæring på at de forstår risikoen i produktet.  

Dette er klart og tydelig sammenlignet med MIFID kriteriene som gjelder under AIFMD. Merk spesielt at man unngår de ofte vanskelige vurderingene relatert til eventuell omklassifiseringen av ikke-profesjonelle investorer som ber om å bli behandlet som profesjonelle. 

Permian har arbeidet med EuVECA reguleringen i Sverige siden 2015 og hjelper gjerne med både registrering og drift av fond. Ta kontakt med oss om dere er interessert! 

 

Kontakt:  

Axel Høvo Daasvand (ahd@permian.no) 

Rita Granlund  (rita.granlund@permian.no

Anna Berntson (anna.berntson@permian.se

No Comments

Post a Comment