Permian | Flere fondsvirksomheter vurderer outsourcing av kontorstøtte
893
post-template-default,single,single-post,postid-893,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Flere fondsvirksomheter vurderer outsourcing av kontorstøtte

Flere fondsvirksomheter vurderer outsourcing av kontorstøtte

“Virksomhetens fremtidige styrke, egnethet og kapasitet blir blant annet definert gjennom bevisste valg om outsourcing”

Forvaltere av private equity- og venture fond og  investeringsselskaper, family offices og stiftelser, har til felles at de ofte utøver sin virksomhet på vegne av et felleskap av investorer eller interessenter. De er underlagt et stadig mer omfattende sett med lover og regler, ofte sprunget ut av detaljerte EU direktiv – i tillegg til at aksjonær- eller selskapsavtaler også ofte kompliserer driften. Resultatet er at kontorstøttefunksjonene (back office) ofte er hardt belastet med oppgaver og kravene til kvalitet og høy kompetanse i alle ledd vokser.

Et godt back office skal både være kostnadseffektivt og effektivt i utførelsen av oppgavene. Det må kunne levere tilstrekkelig og riktig kompetanse og ha fleksibilitet i forhold til kapasitet, at alt haster er normen og ikke unntaket. Kravet er «alt riktig».

Nøkkeldrivere for outsourcing

Et godt back office skal også evne å utfordre virksomheten for å sikre  lovoverholdelse. Kan man i tillegg avlaste investeringsansvarlige og forvalters ledelse er det selvsagt et ekstra pluss.

 

Det kan være mange grunner til at man opplever at back office svikter eller ikke leverer både godt nok og helhetlig. Det kan skyldes at virksomheten for øvrig har vokst i utakt med back office eller at back office ikke har klart å holde seg oppdatert på nye regler og krav. Kan hende har effektiviteten gått ned, eller man har ikke klart å nå krav til kvalitetsforbedring eller kostnadstilpasning som forvalter anser nødvendig på grunn av marginpress i markedet. Det er vanskelig å rekruttere gode og erfarne ansatte til det som i stadig større grad er krevende stillinger.

Behovet for videreutvikling av back office gjør at stadig flere fonds-virksomheter ser på muligheten for å outsource deler eller hele områder av sin back office.

Gjennom outsourcing kan virksomhetene oppnå en rekke fordeler, hvor muligheten for å fokusere sterkere på sin kjernevirksomhet er blant de helt sentrale.

Det er et eget kompetanseområde å kunne gjennomføre gode outsourcing-prosesser.  Hensynet til organisasjon og medarbeidere står i denne sammenheng sentralt.

 

“Fondsvirksomhetens fremtidige styrke, egnethet og kapasitet blir blant annet definert gjennom bevisste valg om outsourcing”

 

 

Oslo, 22. mai 2015, Ben Guren mail: ben.guren@permian.no

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.