Permian | INNFØRING AV FINANSSKATT MED VIRKNING FRA OG MED 1.1.2017
3371
post-template-default,single,single-post,postid-3371,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

INNFØRING AV FINANSSKATT MED VIRKNING FRA OG MED 1.1.2017

Permian minner om at regjeringen, i statsbudsjettvedtaket av 20. desember 2016, har besluttet å innføre finansskatt, med virkning fra og med 1.1.2017, for selskaper som driver innenfor finansierings- og forsikringsområdet. Definisjonen på hvilke selskaper dette gjelder, følger av SSB sin standard for næringsgruppering – Næringshovedområde K.

 

Finansskatten er delt i to elementer. Det første er en ekstraskatt på lønnsgrunnlaget med 5 %, etter samme beregningsregler som for arbeidsgiveravgift, og videre beholdes selskapsbeskatningen på 2016 nivå (25 %). Finansskatt på lønn kommer til fradrag på grunnlaget for beregning av alminnelig inntekt og gir en effektiv skattesats på 3,75 % for ekstraskatten på lønnsgrunnlaget.

 

Det er to unntak til regelen:

  • Selskaper hvor lønnskostnader knyttet til finansielle aktiviteter er mindre enn 30 % av totale lønnskostnader for virksomheten.
  • Selskaper hvor lønnskostnadene knyttet til finansielle aktiviteter som er avgiftspliktig overstiger 70% av totale lønnskostnader for virksomheten.

Og en begrensning:

  • Virksomheter som driver ikke økonomisk aktivitet kan begrense grunnlaget til den delen av lønn som knytter seg til økonomisk aktivitet.

 

Selskaper som faller innenfor området, men som ikke har ansatte, omfattes ikke av forskriften og plikter ikke å betale finansskatt. Så snart et selskap har finansiell aktivitet over terskelverdiene vil hele virksomheten falle inn under regelverket for finansskatt.

 

Finansskatt på lønn følger ordningen for egenfastsetting av arbeidsgiveravgift. Virksomheter som utøver finansielle aktiviteter må selv vurdere og dokumentere hvorvidt de faller inn under reglene for finansskatt. Vurderingen gjøres på grunnlag av fjorårets aktivitet, og er viktig at foreligger nå i januar, da første innberetning gjøres via A-meldingen 6. februar 2017.

 

Har du spørsmål om dette temaet kan du kontakte Permian ved:

Anette Burum ab@permian.no

Nina Altermark na@permian.no

 

Link til artikler:

Faktaark om Finansskatt her

SN2007 – Standard for næringsgruppering – Næringshovedområde K, se side 139 – 143 her

No Comments

Post a Comment