Permian | Kjenner du EU-reglene for kollektive investeringer?
889
post-template-default,single,single-post,postid-889,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Kjenner du EU-reglene for kollektive investeringer?

Kjenner du EU-reglene for kollektive investeringer?

EU har i kjølvannet av finanskrisen vedtatt en rekke direktiver som rammer aktører innen fonds og investeringsvirksomhet.  Direktivene sikter på å bedre kontrollen og likheten for investorene og forvalterne i EU-landene.

Fellesbetegnelsen “Kollektive Investeringer” er ny for mange.  Dette er en felles betegnelse for all virksomhet som har det til felles at det er flere investorer/sparere som investerer sammen. Det kan gjøres gjennom forskjellige type selskaper og de underliggende investeringene kan være mangeartede; direkte i selskap i ulike faser av utvikling eller i forskjellige typer fond.

EU har strukturert et regelverk i følgende seks grupper:

 euUCITS (Undertakings for  Collective Investments in Tradeable Securities). Reguleringen gjelder der aksjene eller andelene kan omsettes, for eksempel aksje- eller rentefond som også markedsføres mot  ikke-profesjonelle småsparere.

AIFM (Alternative Investment Fund Managers). Gjelder forvaltere av fond som ikke er UCITS fond, f.eks. private equity fond (PE). Direktivet forutsetter at fondene har  profesjonelle investorer, de forskjellige EU landene har stått fritt til å regulere forholdet til ikke-profesjonelle investorer og det har de i stor grad gjort og det ganske strengt.

EuVECA (EU Venture Capital Funds) Et regelverk som fokuserer på oppstartvirksomheter.

EuSEF (European Social Entrepreneurship Funds) Regelverk som fokuserer på alle typer av virksomheter som øver innflytelse på sosiale forhold i samfunnet.

 

EU har foreslått to ytterligere regelverk:

ELTIF (European Long-Term Investment Funds) Fokuserer på forskjellige typer av alternative investeringsobjekter – infrastruktur, små og mellomstore virksomheter og faste eiendom.

MMF (Money Market Funds) Fokuserer på pengemarkedsinstrumenter.

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å implementere regelverkene i Norge.  Av særlig aktualitet i Norge for tiden er regelverket for AIFM, som ble vedtatt som lov 1. juli 2014 (aif-loven), og EuVECA.  EuVECA forventes å bli implementert som forskrift til aif-loven i løpet av et år.

Både AIFM Direktivet og EuVECA legger til grunn en overnasjonal kontrollrolle for ESMA. På grunn av konstitusjonelle forhold er full implementering uklart, og konsekvensen av det er at norske forvaltere med konsesjon under loven aif-loven fremdeles ikke kan kreve markedsføringstilgang i Europa gjennom et såkalt «passport».

Spørsmål som er aktuelle å finne svar på:

  • Hvordan forholder vi oss til disse nye EU-direktivene og hva betyr de for vår virksomhet?
  • Driver vi en “kollektiv investeringsforretning?”
  • Innebærer en invitasjon til investorer at vi blir underlagt de nye reglene for kollektive investeringer? I tilfelle hvilke – AIFM, EuVECA?
  • Er vår virksomhet konsesjonspliktig i henhold til AIFM?
  • Vil vår virksomhet falle inn under en enklere EuVECA forskrift når denne kommer? Hvordan forholder vi oss i så fall i mellomtiden?
  • Hva betyr regelverkene for meg som investor?
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.