Permian | Klar for ferie – har du full kontroll på reglene i ferieloven?
1144
post-template-default,single,single-post,postid-1144,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Klar for ferie – har du full kontroll på reglene i ferieloven?

Klar for ferie – har du full kontroll på reglene i ferieloven?

De aller fleste arbeidsgivere i Norge står nå foran en periode fylt med avvikling av feriedager. Med god planlegging, er dette en super tid for å lade batteriene. Ferielistene er forhåpentligvis klare for lengst, men vi ønsker allikevel å sette fokus på enkelte punkter i ferieloven og spesielt noen av endringene som ble vedtatt i fjor.

Iflg. Ferieloven har arbeidstaker rett på 25 virkedager ferie hvert år, dvs. 4 uker og 1 dag i og med at Ferieloven regner med lørdager som virkedag. Dette er den lovpålagte ferien, og må ikke forveksles med avtalefestet ferie som er ytterligere 5 virkedager. Det er den lovpålagte delen av ferien som reguleres av ferieloven, og det er kun denne ferien som kommenteres under.

Arbeidstaker har rett og plikt til å få avviklet full ferie innenfor ferieåret. Men så lenge arbeidstaker og arbeidsgiver er enige, kan det inngås avtale om å overføre inntil to uker av lovpålagt ferie til neste år. I tillegg kan ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon overføres.

Reglene knyttet til erstatningsferie ved sykdom ble vesentlig forbedret for arbeidstaker etter de siste endringene som ble vedtatt med virkning fra 1. juli 2014. Blir du helt arbeidsufør i ferien (dokumentert med sykemelding) kan du nå kreve ferien erstattet fra første sykedag, mot tidligere etter minst 6 dager sykdom. Videre kan ikke lenger manglende ferieavvikling kompenseres med penger, men må overføres påfølgende år. Dette vil si at det fort kan bli mange feriedager og feriepenger som hoper seg opp, noe særlig arbeidsgiverne med langtidssykemeldte og ansatte i foreldrepermisjon skal være klar over.

Tilslutt vil vi nevne at arbeidstaker har rett på å få avviklet tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september. De resterende feriedagene kan også arbeidstaker kreve at blir avviklet sammenhengende. Likevel er det arbeidsgiver som har styringsrett over når ferien skal avholdes, med unntak av den ekstra ferieuken for arbeidstakere som fyller 60 år eller mer i ferieåret.  Denne styres ene og alene av arbeidstakeren.

20150619 - Anette ferie

 

Oslo 19.6.2015 Anette Burum, abu@permian.no

No Comments

Post a Comment