Permian | Ny arbeidsmiljølov – Hvordan vil den påvirke fondsnæringen?
1125
post-template-default,single,single-post,postid-1125,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Ny arbeidsmiljølov – Hvordan vil den påvirke fondsnæringen?

Ny arbeidsmiljølov – Hvordan vil den påvirke fondsnæringen?

Stortinget har nylig vedtatt regjeringens forslag til endring i arbeidsmiljøloven. Lovendringene vil tre i kraft fra 1. juli 2015.

De viktigste endringene i arbeidsmiljøloven gjør det mer fleksibelt å gå til midlertidige ansettelser. Dagens regler som krever at midlertidige ansettelser begrunnes med at ansettelsen er et vikariat eller gjelder arbeid som ikke er en del av eller skiller seg fra den ordinære driften, utvides med en mer generell adgang til å ansette midlertidig for perioder inntil 12 måneder. Dagens grense for fire års midlertidig ansettelse reduseres til tre år. Denne regelen vil kun gjelde midlertidig ansettelser som inngås eller forlenges etter at de nye endringen er trådt i kraft.

Muligheten til å disponere arbeidstiden slik det passer den enkelte arbeidstaker og arbeidsplass utvides gjennom endringene i arbeidsmiljøloven. Under vises en oversikt over de viktigste endringene:

arbeidsmiljølovDet fremgår av de nye reglene at den øvre grensen for samlet arbeidstid, alminnelig arbeidstid og overtid, ved lokal avtale ikke kan overstige 69 timer per syv dager.

Dagens begrensning om at hver tredje søndag må være fri endres til hver fjerde søndag.

Aldersgrensen for å kunne si opp en ansatt på grunn av alder, er hevet fra 70 til 72 år. Lovgiver har lagt vekt på at lovendringene gir økt fleksibilitet for arbeidsgiver som vurderer midlertidig ansettelse samtidig som de styrker eldres rettigheter.

 

LO, UNIO og YS har gått kraftig ut mot lovendringene. De mener realiteten av endringene vil bli et hardere arbeidsliv.

Permian tror at endringene i arbeidsmiljøloven er positive for fondsnæringen og generelt for bedrifter med svingende behov for kapasitet og kompetanse.

 

Oslo 18.6.2015 Anette Burum og Klas Tømmer Ufs, abu@permian.no/ktu@permian.no

No Comments

Post a Comment