Permian | Skatteetaten innfører dagbøter for å få bukt med sen rapportering
3421
post-template-default,single,single-post,postid-3421,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Skatteetaten innfører dagbøter for å få bukt med sen rapportering

Skatteetaten varsler fra og med 1. Januar 2017 økt bruk av tvangsmulkt ved sen eller manglende levering av pliktige opplysninger. De økonomiske konsekvensene kan bli betydelig for den enkelte næringsdrivende. Skatteetatens formål med innføring av tvangsmulkt er enkel: Fremtvinge levering av pliktige opplysninger til rett tid.

Tvangsmulkt har hjemmel i skatteforvaltningsloven § 14-1 og erstatter de tidligere reglene om forsinkelsesgebyr. Mens de tidligere forsinkelsesgebyrene kun gjaldt beløp som var for sent innrapportert, ilegges tvangsmulktene uavhengig av beløp. Videre blir kravene for å få gebyrene ettergitt strengere, hvor svikt i skattemyndighetenes elektroniske system foreløpig er eneste nevnte grunn til ettergivelse. I realiteten kan skatteetatens nye gebyrsystem betraktes som dagbøter.

 

Dersom du som næringsdrivende leverer mangelfullt eller for sent, vil skatteetaten sende kombinert varsel og vedtak om tvangsmulkt. I varselet vil det bli angitt en ny kort frist slik at du som opplysningspliktig kan unngå tvangsmulkt. Leveres ikke opplysningene innen angitt frist, løper dagbøter fra frist og frem til opplysningene er levert. For øvrig skjer all kommunikasjon via Altinn.no, slik at det er viktig at kontaktinformasjon for den næringsrivende er korrekt oppdatert i Altinn til enhver tid.

Dette utløser dagbøter

  • For sen eller mangelfull levering av skattemeldinger (selvangivelse, MVA-oppgave og selskapsoppgave)
  • For sen eller mangelfull levering av tredjepartsopplysninger (aksjonærregisteroppgave, informasjon om verdipapirfond og innskudd) inkludert a-meldinger (melding om lønn og skattetrekk for alle ansatte)
  • Ikke etterfulgt bokføringspålegg etter overtredelse av bokføringsreglene

Hvor store er dagbøtene?

Skatteetaten operer med rettsgebyr som per 2017 er kr 1 049,- per dag. Satsene ved forsinket eller mangelfull levering er som følger:

  • Skattemelding: halvt rettsgebyr (kr 524,50,- per dag)
  • Mva-melding: (omsetningsoppgave) (kr 524,50,- per dag)
  • Andre tredjepartsopplysninger enn a-melding: to rettsgebyrer (kr 2 098,- per dag)
  • a-meldinger: en tiendedel rettsgebyr per ansatt (kr 104,90,- per dag per ansatt)

Konsekvenser for din virksomhet

I praksis kan den nye ordningen gi betydelige økonomiske konsekvenser for din virksomhet. Faren er stor for mindre selskaper hvor økonomifunksjonen er begrenset og hvor kunnskapen eller forståelsen av den nye ordningen mangler helt eller delvis. Videre flyttes mye av ansvaret for oppfølging over på næringsdrivende: Feil ved rapportering, manglende kunnskap om gebyrordningen eller utdaterte opplysninger på Altinn kan utløse betydelige gebyrer. Skatteetatens krav til korrekt og tidsriktig rapportering øker, samtidig som det å få refundert gebyrer vanskeliggjøres. Den nye gebyrordningen krever tettere samarbeid mellom næringsdrivende, regnskapsfører og skatteetaten, hvor det tilslutt er den næringsdrivende som bærer konsekvensene.

6 (2)

Spørsmål om forskriftens konsekvenser kan rettes til Permian på permian@permian.no eller til

 

Nina Altermark                 na@permian.no

Marianne Normann         mn@permian.no

Jo Espen Vindøy               jo.vindoy@permian.no

No Comments

Post a Comment