Permian | Uakseptabel organisering av Oljefondet
1113
post-template-default,single,single-post,postid-1113,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Uakseptabel organisering av Oljefondet

Uakseptabel organisering av Oljefondet

Hovedstyret i Norges Bank mangler kompetanse innen kapitalforvaltning. Slik lyder kritikken mot styringen av Oljefondet. Cubera-gründer Jørgen Kjærnes mener tilsyn- og innsynskravet til verdens største statlige fond må bli mye sterkere.

Oljefondet møter i mandagens Dagens Næringsliv kritikk for å mangle kompetanse innen kapitalforvaltning. Sjef i Norges Bank, Øystein Olsen, avviser kritikken og mener hovedstyret er meget godt rustet til å foreta beslutningene og vurderingene som kreves:

– Hovedstyret er bemannet med personer som har innsikt i kapitalforvaltning, på et faglig nivå og på et strategisk plan, sier Olsen til DN.jørgen

 

Mistanken styrkes

Finansprofessor Karin Thorburn ved Norges Handelshøyskole (NHH) er en av hovedstyrets kritikere. Hun mener Oljefondet har blitt så stort at det trenger et sterkt og uavhengig styre. DN har i flere artikler satt søkelys på Oljefondets manglende rapportering på den risikojusterte avkastningen til fondet.

  • Den utilfredstillende rapporteringen av Oljefondets avkastning som har kommet fram, styrker ytterligere mistanken om at styret enten ikke forstår hva de skal be om, eller ikke er uavhengige nok til å utøve denne kontrollen. Faren er at fondet ikke forvaltes på best mulig måte for det norske folk, sier Thorburn til DN.

 

Ønsker tre uavhengige tilsynsorganer

Det er leder i investeringsselskapet Cubera, og tidligere Argentum-gründer, Jørgen Kjærnes enig i. Det er helt uakseptabelt at største delen av landets finansformue gjemmes bort på den måten det er organisert i dag, sier han og tilføyer at dette var en passende innpakning på 90 tallet, men at Oljefondet for lengst har vokst ut av denne. Han mener Oljefondets hovedinvestorer, skattebetalerne, må ha mye mer innsyn i hva Oljefondet driver med gjennom flere, nye uavhengige tilsynsorganer.

Ikke bare et avkastningstall, understreker Kjærnes og fortsetter:

  • Hovedstyret i Norges Bank er sikkert et bra styre, men de overvåker seg selv samtidig som de står ansvarlig overfor forvaltningen. Det er ikke godt nok, sier Kjærnes og hevder at finans-Norge som sådan mangler kompetente tilsynsorganer til statlige finansinstitusjoner. Nå ønsker han seg tre uavhengige tilsynsorganer til Oljefondet:
  • Ett tilsynsorgan bør se til at de politiske spillereglene blir fulgt. Et annet bør overvåke virksomhetsstyring og bærekraften i fondets investeringer og et siste organ bør konsentrere seg om finansielle forhold som risiko og avkastning.

 

Oslo 12.6.2015 Simon Nitsche, journalist

No Comments

Post a Comment