Permian | Unntak fra merverdiavgiftsplikt for forvaltning av investeringsselskap
3357
post-template-default,single,single-post,postid-3357,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Unntak fra merverdiavgiftsplikt for forvaltning av investeringsselskap

Forvaltning av investeringsselskap er unntatt fra merverdiavgiftsplikt i henhold til merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav g. Skatteetaten har i rundskriv av 8.12.2016 gitt nye retningslinjer om praktiseringen av dette særskilte mva-unntaket.

 

Om avgiftsplikten

Skatteetaten ser at regelverket for mva-behandling av forvaltningstjenester er komplisert for bransjen. Nå har Skatteetaten utgitt nye retningslinjer for når tjenester som gjelder forvaltning av investeringsselskap skal kunne anses å falle inn under det særskilte unntaket fra merverdiavgift for forvaltning av investeringsselskap.

Etterlevelse i praksis

Rundskrivet angir retningslinjer for hvordan selskap bør innrette seg til regelverket fra og med 1. januar 2017.  Den viktigste konklusjonen i rundskrivet er at selskaper bør skille mellom tjenestene de yter ut fra om de er unntatt fra merverdiavgift eller avgiftspliktige.

Skatteetaten bemerker at det vil være flere måter selskaper kan godtgjøre en slik kategorisering på.

Dersom selskapene fører en oversikt over hvor stor andel av arbeidstiden som medgår til de ulike tjenestene vil dette være en måte å godtgjøre hvor stor andel av forvaltningshonoraret som må anses å være betaling for avgiftsunntatte tjenester.

Dersom honoraret deles opp, slik at tjenester knyttet til aktiv involvering i porteføljeselskapene skilles ut og honoreres selvstendig vil dette kunne være tilstrekkelig.

Link til rundskrivet her

Link til lov om merverdiavgift her

 

Spørsmål om rundskrivet og hvordan dette kan praktiseres kan rettes til Permian på post@permian.no eller til

Axel H. Daasvand ahd@permian.no

Marianne Normann  mn@permian.no

Espen Iversen Størseth eis@permian.no

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.