Permian | Permian
2
archive,paged,author,author-permian,author-2,paged-5,author-paged-5,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Author:owen

 • Sort Blog:
 • All
 • AIFM Depot
 • AIFMD
 • EU
 • Forretningsførsel
 • IT
 • Organisation
 • Permian
 • Permian in the news
 • Prosjektstøtte
 • Regnskap og skatt
 • Sustainable investments
 • Uncategorized

Nordic countries have regulated marketing to non-professionals differently

Notably, the AIFM Directive regulates marketing to professional investors only. Each EU/EEA country could themselves choose how to regulate marketing to non-professionals. They did it differently.  Following the implementation of the AIFM Directive into law, many countries addressed separately the question of how to market to...

A road to AIFM

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Obtaining an AIFM-license is expensive, drives complexity and is time-consuming. Once obtained, it adds layers of regulatory complexity, it is demanding and relatively costly to uphold. But it is worth having, especially if you would like to market towards non-professional investors or even foreign professional...

Don’t get tricked! Data protection in the financial sector. 

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In our previous article about cybersecurity (read here), we have explained what are the channels and technology threats that can be used by cybercriminals as door openers to our servers and data. Today, we would like to raise awareness and warn our readers about the...

KAPITAL omtaler Permian fondhotell

Permian får mediaoppmerksomhet i forbindelse med etableringen av norges første fondshotell for alternative investeringsfond som PE, Venture Capital fond, etc.   [pdf-embedder url="http://www.permian.no/wp-content/uploads/2017/02/Kapital-20170209.pdf" title="Kapital 20170209"]    ...

Cyberthreats in the financial sector

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Financial services industry has become one of the most targeted sectors by the cybercriminals. Financial institutions are exposed to an increasing number of cybercrime attacks such as financial fraud, identity theft, loss of data – all of it a result from use of more and...

Skatteetaten innfører dagbøter for å få bukt med sen rapportering

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Skatteetaten varsler fra og med 1. Januar 2017 økt bruk av tvangsmulkt ved sen eller manglende levering av pliktige opplysninger. De økonomiske konsekvensene kan bli betydelig for den enkelte næringsdrivende. Skatteetatens formål med innføring av tvangsmulkt er enkel: Fremtvinge levering av pliktige opplysninger til rett...

Endringer i årsregnskapsreglene for AIF-forvaltere og verdipapirforetak

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Med virkning fra 1. januar 2017 har Finansdepartementet gjort endringer i  forskrift om årsregnskap for verdipapirforetak. Forvaltere av AIF- og verdipapirfond bør undersøke grundig om deres virksomheter er underlagt de nye kravene. [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_empty_space][vc_column_text]Gjelder for I den oppdaterte forskriften er begrepet verdipapirforetak utvidet til å omfatte  AIF-forvaltere med...

INNFØRING AV FINANSSKATT MED VIRKNING FRA OG MED 1.1.2017

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Permian minner om at regjeringen, i statsbudsjettvedtaket av 20. desember 2016, har besluttet å innføre finansskatt, med virkning fra og med 1.1.2017, for selskaper som driver innenfor finansierings- og forsikringsområdet. Definisjonen på hvilke selskaper dette gjelder, følger av SSB sin standard for næringsgruppering – Næringshovedområde...

Unntak fra merverdiavgiftsplikt for forvaltning av investeringsselskap

Forvaltning av investeringsselskap er unntatt fra merverdiavgiftsplikt i henhold til merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav g. Skatteetaten har i rundskriv av 8.12.2016 gitt nye retningslinjer om praktiseringen av dette særskilte mva-unntaket.   Om avgiftsplikten Skatteetaten ser at regelverket for mva-behandling av forvaltningstjenester er komplisert for bransjen. Nå har Skatteetaten...