Permian | Regnskap og skatt
6
archive,category,category-regnskap-og-skatt,category-6,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Regnskap og skatt

Swedish private equity partner loses in tax case

The Swedish Supreme Administrative Court (Sw. Högsta Förvaltningsdomstolen, “SAC”) has published a verdict on the appeal from a former private equity fund partner. It deals with the applicability of the Swedish closely held company-rules (“3:12-rules”) on distributions from the partner’s holding company and has precedence...

Skatterettslig klassifisering av forvaltningshonorar i private-equity fond

I dom avsagt 28. februar 2018 slo Høyesterett fast at forvaltningshonorar som var betalt av private equity-fond til deres forvaltere var en kostnad som skulle deles opp ved beskatningen av investeringsselskapene. Honorarene hadde ulike formål, og måtte dermed deles opp i en fradragsberettiget forvaltningsdel og...

Taxation of board fees in Sweden- new practice

The Swedish Supreme Administrative Court (sw. Högsta Förvaltningsdomstolen) recently decided that board fees shall be taxed as salary income. The verdict contradicts the Swedish Tax Agency’s former view and could have significant impact for Swedish board professionals. The Swedish Tax Agency has practised that board members...

Extended VAT-exemption for fund management

For a long time, The Swedish Tax Agency (STA) held that only management fees payable by UCITS and special funds (non-UCITS regulated in LAIF) were exempt from VAT. This somewhat strict interpretation has now seemingly come to an end, as STA has had to adapt...

Skatteetaten innfører dagbøter for å få bukt med sen rapportering

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Skatteetaten varsler fra og med 1. Januar 2017 økt bruk av tvangsmulkt ved sen eller manglende levering av pliktige opplysninger. De økonomiske konsekvensene kan bli betydelig for den enkelte næringsdrivende. Skatteetatens formål med innføring av tvangsmulkt er enkel: Fremtvinge levering av pliktige opplysninger til rett...

Endringer i årsregnskapsreglene for AIF-forvaltere og verdipapirforetak

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Med virkning fra 1. januar 2017 har Finansdepartementet gjort endringer i  forskrift om årsregnskap for verdipapirforetak. Forvaltere av AIF- og verdipapirfond bør undersøke grundig om deres virksomheter er underlagt de nye kravene. [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_empty_space][vc_column_text]Gjelder for I den oppdaterte forskriften er begrepet verdipapirforetak utvidet til å omfatte  AIF-forvaltere med...

INNFØRING AV FINANSSKATT MED VIRKNING FRA OG MED 1.1.2017

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Permian minner om at regjeringen, i statsbudsjettvedtaket av 20. desember 2016, har besluttet å innføre finansskatt, med virkning fra og med 1.1.2017, for selskaper som driver innenfor finansierings- og forsikringsområdet. Definisjonen på hvilke selskaper dette gjelder, følger av SSB sin standard for næringsgruppering – Næringshovedområde...

Unntak fra merverdiavgiftsplikt for forvaltning av investeringsselskap

Forvaltning av investeringsselskap er unntatt fra merverdiavgiftsplikt i henhold til merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav g. Skatteetaten har i rundskriv av 8.12.2016 gitt nye retningslinjer om praktiseringen av dette særskilte mva-unntaket.   Om avgiftsplikten Skatteetaten ser at regelverket for mva-behandling av forvaltningstjenester er komplisert for bransjen. Nå har Skatteetaten...

Sluttvederlag er skattepliktig etter 01.01.2016

I forbindelse med omorganiseringer og nedbemanninger ytes det ofte sluttvederlag hvor deler av ytelsen har vært skattefri (jf. sktl. 5-15 (1)a). Dette har vært en ordning som også Private Equity og Venture næringene har benyttet i forbindelse med endringer i organisasjon og ledelse i sine...